Oferta

Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe

Naszym priorytetem jest świadczenie najwyższej jakości na rynku i dostarczania rozwiązań „szytych na miarę”, jak również jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami, a relacja oparta jest na więzi i zaufaniu.

Jeśli poszukują Państwo rzecznika swoich interesów, rzetelnego i doświadczonego Partnera, jak i wysokiej jakości świadczonych usług to swoim działaniem świadczymy, że możemy być gwarantem rozwiązania Waszych problemów i kreować nowe rozwiązania ku zadowoleniu mieszkańców.

Umiejętne zarządzanie nieruchomością pozwala wygenerować oszczędności dla Wspólnot. Dyspozycyjność i doświadczenie właściciela firmy, pracowników jak i firm współpracujących oraz pomoc prawna, dostęp do szerokiego zakresu usługodawców sprawia, że mieszkańcy czują się komfortowo i bezpiecznie, a Zarząd ma wybór wielu rozwiązań, które pokazują – że można. Współpraca z brokerami ze stolicy powoduje, że ubezpieczenia są na możliwie optymalnym cenowo poziomie.  

Potrafimy znaleźć miejsca ubytku energii, sprawdzamy bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, czy też umiemy znaleźć miejsca przecieku wody.

Porządkujemy stan prawny nieruchomości, wyprowadzimy zaległości księgowe.

W ciągu wielu lat prowadzonej działalności spotykaliśmy się z różnymi sposobami zarządzania nieruchomością, jak i profilem samego budynku. Doświadczenie z innych branż m.in. finansowej, budowlanej czy rynku nieruchomości czyni naszą ofertę niepowtarzalną.

Poniżej przykładowe zestawienie czynności jakie świadczymy dla naszych Klientów w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością.

Znalezione obrazy dla zapytania narzędzia icon png

 

 

 

Obsługa techniczna:

 • zapewnienie bieżącej konserwacji,
 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku – usuwanie nagłych awarii,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami
 • przygotowanie planów remontu i modernizacji obiektu
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie, podmiotom mającym wymagane prawem uprawnienia,
 • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
 • obsługa placów zabaw
 • kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,

 

 

 

Obsługa administracyjna i finansowo-ksiegowa

 • obsługa na bieżąco mieszkańców – informacje o saldach,
 • udzielanie  właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność – telefonicznie, online jak i w bezpośredniej rozmowie
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości,
 • przygotowywanie zebrań
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
 • zbieranie głosów
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,
 • windykacja należności,
 • nadzór nad windykacją sądową,
 • sporządzanie  sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie,
 • dostęp za pośrednictwem internetu do e-kartoteki

 

 

 

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna

 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera, 
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów, dotyczących części wspólnych
 • zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • obecność dedykowanego Administratora na terenie nieruchomości dostosowana do potrzeb mieszkańców i specyfiki obiektu,
 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,

 

 

 

Obsługa prawna

 • Egzekwowanie rękojmi i gwarancji od dewelopera i wykonawców robót na budynkach
 • porady prawne związane z bieżącym zarządzaniem nieruchomością
 • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • przygotowywanie projektów umów na wszystkie usługi dotyczące nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowej
 • analizę dokumentów pod kątem prawnym, a przede wszystkim umów, ich ocena i podjęcie odpowiednich działań
 • przygotowywanie i opiniowanie spraw ważnych dla mieszkańców

Powyższe obowiązki jako Zarządcy Państwa budynku są podane przede wszystkim, by dać obraz tego co potrafimy. Za każdym razem, gdy rozmawiamy o rozwiązaniu optymalnym dla Państwa oferta dostosowana jest zawsze do potrzeb mieszkańców, budynku, a wreszcie samej wspólnoty mieszkaniowej.